Thursday, June 18, 2015

Things to do

आईला सांगा, ‘आमची श्रद्धा वाढव, विश्वास वाढव, सबूरी वाढव.’ तिच्याकडे  अधिक श्रद्धा मागा, अधिक विश्वास मागा, अधिक सबूरी मागा. जे कमी पडतंय ते ती वाढवायला बसलीय. 
जेवढं जमतं त्याप्रकारे करत रहा, पण काही तरी करा. खंड पडला तरी काहीही बिघडत नाही.                    
-- परमपूज्य सद्गुरु श्री अनिरुद्ध बापूं

Adhik mas pravchan ...Bapuni MOTHI AAI chandikechya Tasbiri samor ubhe rahun bolayala sagnitale..... ''Me kadhich Marnar Nahi . Maza Donhikade Janmach Ahe

Thursday, April 24, 2014

गुरुक्षेत्रम मंत्र हा मला माझ्या सद्‌गुरुंनी दिलेला मंत्र आहे. जेव्हढा वेळ तुम्ही गुरुक्षेत्रम्‌ मंत्र म्हणता त्यावेळी तेव्हढा वेळ ते गुरुक्षेत्रम्‌ तुमच्या मनामध्ये तयार होत असते आणि गुरुक्षेत्रम्‌ आले म्हणजे त्यातील चारही गोष्टी व त्रिविक्रमही आलाच ह्यांच्यासोबत त्या धर्मासनावर बसलेला आमचा मित्रही तेव्हढया वेळेसाठी आमच्या मनामध्ये येतो. पण जर मी १० वेळा म्हटले तरी काही फायदा झाला नाही असा विचार करुन मी हा मंत्र म्हटला तर काहीही उपयोग होणार नाही. 

गुरुक्षेत्रम्‌ मंत्र म्हणताना काम, क्रोध ह्यांची मनातील गर्दी हलवायचा प्रयत्न करा.
समजा १०८ वेळा जर पूर्ण म्हणता येत नसेल तर फक्त अंकुर मंत्र १०८ वेळा म्हटला तरी चालेल. 
माझे मन मला गुरुक्षेत्रम्‌ मंत्रासाठी दिवाण-ए-खास बनवायला हवे 


१.११.२०१२

साईसच्चरित प्रॅक्टिकल मध्ये आपण बघितले, जसे प्रवाहात अनेक लाकडे एकत्र येतात व पुढे परत वेगळी होतात. तसेच जीवनात असते. पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धती मुळे अनेक दूरची नाती पण जवळची वाटायची आता मात्र जवळची नाती पण दूरची वाटतात. नातेवाईक बदलत जातात पण नाती तीच राहतात. जीवनाच्या प्रवासात अनेक वेगवेगळी माणसे भेटतात पण ह्या प्रवासाला आधार देणारा एकच सद्‌गुरु असतो.
 
जो ह्याला विन्मुख होतो, त्याला सुख मिळू शकत नाही, त्याचं जीवन कृतार्थ होत नाही. आज आपल्या न नशिबाने मातृवात्सल्यविन्दाम्‌, गुरुक्षेत्रम्‌, रामरसायन आहे. आपण खूप श्रीमंत आहोत. आपल्याला कुठल्याही कुबड्यांची गरज नाही
जे सद्‍गुरुचरणी निष्ठावान आहेत, चण्डिकाकुलाशी प्रामाणिक आहेत तेच प्रेमाने, सुखाने राहू शकतात.

आयुष्यात सगळं करा, पण ते चण्डिकाकुल व त्याचे द्वार असणार सद्‍गुरु ह्यांच्यापासून कधी दूर जाऊ नका.
माझे ह्याआधी अनेक जन्म झाले असतील, पण ह्या जन्मात मला संधी मिळाली आहे ही संधी परत येणे नाही. ह्यापुढे अडीच हजार वर्षांनंतर चार प्रलय झाल्यावर परत नवे युग आल्यावर ही संधी येईल. हा जन्म देवासाठी राखून ठेवा आमची first priority ह्या जन्मात चण्डिकाकुलच असू दे. आज उपासनेचा शेवटचा दिवस असूनही केवळ तुम्हांला हे सर्व सांगण्यासाठी माझ्या आईची permission घेऊन मी इथे आलो आहे. आपण physics शिकलो आहोत. आपण बघतो quanta सतत बदलत असतो. मानवामध्ये तीच अवस्था असते सतत बदल घडत असतो

ज्याचा quanta बदलत नाही असा तोच एकमेव आहे. तो कधीही बदलत नाही, त्याचा शद्बही कधी बदलत नाही. ज्याक्षणी त्याच्या शद्बाचा आदर राखला गेला नाही, की तो त्याचा शद्ब पाळायला बंधनकारक राहत नाही. तो प्रेमळ आहे त्याची आई साक्षात क्षमा आहे. अनंत क्षमा हेच तिचे स्वरुप आहे. आणि म्हणूनच माझ्याकडे क्षमा आहे. पण मला तुम्ही क्षमा करण्याची संधी द्या. आपला बाप तो आपला बाप, दुसर्‍या कोणाला दया येणं शक्य नाही, हे साईनाथांनी सांगितल आहे, मी नाही. मी एकदाही साईंना बघितले नाही.

"तो" रुप घेऊन येवो की न येवो त्याच्या वरचा विश्वास दृढ ठेवा. तिच्या इच्छेने (आई चण्डिकेच्या) घडते ते स्वरुप तो स्विकारतो पण तो कधीही बदलत नाही. म्हणूनच आमच्या शरिरातील सतत बदलणार्‍या quanta ला आधार फक्त त्याचाच असू शकतो. ३१ डिसेंबर पर्यंतच ही संधी आहे मग तुम्ही म्हणाल नंतर जन्म घेणार्‍या बाकीच्यांचे काय? तर ज्यांना "त्याची" जाणिव आहे व जे मनापासून गुरूमंत्र स्वीकारतील त्यांच्या प्रत्येक जन्मात मी कायम पाठीशी उभा राहीन.त्यांना मृत्यु कधीच नसेल. जेव्हा सत्ययुग सुरु होते तेव्हा जन्माला घालतानाच मानवाला गुरुमंत्र कानात सांगितला जातो. त्रेतायुगात जन्माला आल्यावर गुरुमंत्र ऐकवला जातो. द्वापारयुगात वयाच्या सातव्या वर्षी गुरुमंत्र दिला जातो. तर कलियुगात तो अर्जन करावा लागतो. तो आज आपण मिळवला आहे. गुरुमंत्र माझ्याकडे आहे म्हणजे सगळे आहे.

गुरुक्षेत्रम्‌ मंत्र म्हणजेच मोठी बलविद्या. गुरुक्षेत्रम्‌ मंत्राची जी बलविद्या आहे, ती ज्याला ९० वर्षे पूर्ण झाली आहेत त्यालाही शक्य आहे.
 
ह्या माझ्या आईच्या हातातील १८ शस्त्रे जो कुणी खरा श्रद्धावान आहे व ज्याला ९ निष्ठा मान्य आहेत. त्याला कायम सहाय्यकारी होतील हा वर मी माझ्या आईकडून मिळवला आहे व हा वर तुम्हांला देण्यासाठी आज मी इथे आलो आहे.
 
खरचं तुम्ही भाग्यवान आहात. मातृवात्सल्यविन्दानम्‌ घेऊन पुढे चला पण आजपासून निश्चय करा -
 
"एक विश्वास असावा पुरता ! कर्ता हर्ता गुरु ऐसा"
 
आज प्रेमाने आपण जयंती मंगला काली हा गजर करायचा आहे व आज रात्री प्रत्येकाने म्हणा -
 
"एक विश्वास असावा पुरता ! कर्ता हर्ता गुरु ऐसा"  व प्रेमाने आपल्या गुरुला  म्हणा - "I LOVE YOU"
 

Monday, March 10, 2014

अभिमंत्रित त्रिविक्रम जल :

त्रातारं इन्द्रं = रक्षण करता
अवितारं इन्द्रं = संरक्षक = तुमच्यावर संकट
येण्याच्या आधीच त्याचा नाश करणारा
हवें हवें सुहवं शुरं इन्द्रम = लढाईची वेल आली असता जो न
डगमगता सगल्यांच्या पुढे जातो तो शूर
शक्र = त्याच्या शक्तीची तुलना कोणाचीही होऊ
शकत नाही
मघवा = ज्याच्याकडे सर्वच्या सर्व ९ प्रकारची ऐश्वर्य
आहेत
पुरहूत = हाक ऐकून जो लागलीच धावत
येतो तो असा जो सतत व जास्तीत जास्त वेला धावून
आला आहे असा
अशा सर्व प्रकारचे गुण असणारा त्रिविक्रमा तु
आमच्या तिनही देहांत प्रवेश कर. जो रक्षण कर्ता व
संरक्षण कर्ता ही आहे
अश्या त्रिविक्रमाला मी आवाहन करतो किं तू
माझ्यात ये माझ्या त्रिविध देहात, त्रिविध
कालात (भूत, भविष्य, वर्तमान) ये व मला दुरुस्त कर
अश्या हे इन्द्र शक्ती धारण
करणार्या त्रिविक्रमा तूला मी आर्ततेने आवाहन
करतो की तू ये आणि तू येणारच आहे
हा माझा विश्वास आहे कारण तो माझ्यावर
तेवढा विश्वास
टाकतो मी कितीही चुका केल्या वा त्याच
चुका परत परत केल्या तरीही तो माझ्यावर विश्वास
ठेवतो
हा मंत्र व हे जल आम्ही रोग प्रतिबंधक शक्ती,
आमचा मनःशक्ती वाढवण्याचे काम हे जल करणार आहे.
आमचे मन, इंद्रिय, व आमचे शरीर पवित्र करणारे हे जल आहे
माझ्या हातून जर एखादी चूक घडली अथवा एखादे
पाप घडले तर ह्या पाण्याने आंघोल करा ती चूक माफ़
झालेली असेलह्या अभिमंत्रित जलापासून कोणीही वंचित राहणार नाही. आपण प्रथम ह्याचे नियम जाणून घेऊ या. नियम म्हणजे त्रिविक्रमाचे प्रेम आणि आदिमातेची कृपा, प्रेम व क्षमा.

हे अभिमंत्रित त्रिविक्रम जल स्नान करण्यासाठी आहे. स्नान करतान दोन थेंब पाण्यात (बादलीत) टाकायचेत की मग सगळ पाणी चार्ज होणार. जे कोणी शॉवरने आंघोळ घेत असतील त्यांनी, स्टील/पितळ ह्यापैकी कुठल्याही धातूच्या तांब्या घ्यायचा त्याच्यात पाणी घेऊन दोन थेंब ह्या जलाचे टाकायचेत मग टाळू, चेहरा, कंठकूपचक्र (विशुद्धचक्र), मस्तक (आज्ञाचक्र) कपाळावर मध्यभागी ह्या भागांना ते पाणी लावायचं.

हे पाणी मंगळवारपासून वापरायला सुरुवात करायची आहे. जेव्हा हे जल वापरणार त्यादिवशी त्या बाटलीतले सगळे पाणी संपवायचे, दुसर्‍या दिवशीसाठी पुन्हा त्यात पिण्याचे पाणी बाटलीत (३०ml ची बाटली) भरायचे. बादलीत दोनपेक्षा जास्त थेंबही टाकू शकता.

तुम्हाला इतर कोणाला हे जल द्यायचे असेल तर, त्यांच्या बादलीत दोन थेंब टाका आणि बाटली परत घेऊन या. कारण ती बाटली अभिमंत्रित गुहा तयार होणार आहे. ही गुहा रोज भरायची, रोज संपवायची. ही बाटली फक्त एका वर्षापर्यंतच चार्ज राहील.

एक वर्षानंतर गुरुक्षेत्रम्‌मध्ये बाटली चार्ज करून घेण्यासाठी आणायची. गुरुक्षेत्रम्‌मध्ये येऊन एकदा गुरुक्षेत्रम्‌ मंत्र म्हणायचा .मग अकरा वेळा ‘ॐ त्रातारं इन्द्रं अवितारं इन्द्रं हवे हवे सुहवं शूरं इन्द्रंम्‌ । ह्वयामि शक्रं पुरुहूतं इन्द्रं स्वस्ति न: मघवा धातु इन्द्र: ॥’ हा मंत्र म्हणायचा पुन्हा एकदा गुरुक्षेत्रम्‌ मंत्र म्हणायचा.

जे इथे नाहीत त्यांच्यासाठी मी इथे एक बाटली चार्ज करून ती गुरुक्षेत्रम्‌मध्ये ठेवणार आहे. समजा तुम्ही चार्ज केलेली बाटली चुकून फुटली तर, नवीन बाटली घ्यायची एकदा गुरुक्षेत्रम्‌ मंत्र म्हणायचा की ती बाटली आपोआप चार्ज होईल.

जल विकायचा प्रयत्न केला तर त्याची power जाणार. पाण्यात कसलाही व्यवहार चालणार नाही. त्रिविक्रमने तुम्हाला जल विकलेलं नाहिए. जल विकलंत तर, जल विकणारा आणि विकत घेणारा दोघांसाठी ही ह्या पवित्र जलाचा उपयोग ह्या जन्मासाठी संपलेला असेल. ज्यांची इच्छा नाही त्यांना हे जल देऊ नका. ज्यांचा भाव आहे त्यांनाच द्या.

समजा एक वर्षानंतर गुरुक्षेत्रम्‌ला यायला नाही मिळाले तर, एक महिना उशीर झाला तर ११ ऐवजी २२ वेळा ‘ॐ त्रातारं इन्द्रं अवितारं इन्द्रं हवे हवे सुहवं शूरं इन्द्रम्‌ । ह्वयामि शक्रं पुरुहूतं इन्द्रं स्वस्ति न: मघवा धातु इन्द्र: ॥’ मंत्र म्हणायचा.

कुठलीही गोष्ट ह्या बाटलीला बाधित करू शकणार नाही. स्त्रियांना मासिक पाळी असतानाही ह्या जलाने आंघोळ केली तरी चालेल. सुतक आहे, सोयर आहे काहीही problem नाही.

समजा उंदीर मुतला बाटलीवर. शांतपणे बाटली धुवायची सद्गुरूंचं नाव घ्यायचं पाणी पुन्हा अभिमंत्रीत होणार. त्याच्यासाठी सगळी बाळचं आहेत. चुकून कितीही मोठी चूक केली तर सांभाळायला मी समर्थ आहे तो बाप आहे, सख्खा बाप आहे.

ह्या मंत्रात जे दिलयं ते सगळं जल करणार.

बेसिकली आमची १) रोगप्रतिबंधक शक्ती वाढवणार, २) मन:शक्ती वाढवणार ३) जीवन उत्सहाने जगण्यासाठी प्राण आवश्यक आहे. प्राणाला कार्य करण्याची प्रेरणा देणार. प्राणाला, मनाला रोगप्रतिबंधक शक्ती पुरवणार आहे.

आंघोळ करताना ‘ॐ त्रातारं इन्द्रं अवितारं इन्द्रं हवे हवे सुहवं शूरं इन्द्रम्‌ । ह्वयामि शक्रं पुरुहूतं इन्द्रं स्वस्ति न: मघवा धातु इन्द्र: ॥’ ह्या मंत्राबरोबर ‘ॐ ग्लौं सद्‌गुरुनाथाय नम:’ म्हटलं तर अधिक चांगलं.
हातून कधी चूक घडली तर, शांतपणे पाण्यात दोन थेंब हे जल घाला, आणि सद्‌गुरुचं नाव घेत आंघोळ करा, तिथल्या तिथे सगळं नाहीस होईल.

हे जल नीट जतन केले तर पिढ्यान्‌पिढ्या तुम्ही हे जल पुढे देणार आहात.

माझ्या सध्याच्या उपासनेची प्रथम निष्पत्ती हे जल आहे. आज अभिमंत्रित केलेली ही बाटली अडीच हजार वर्षे गुरुक्षेत्रम्‌मध्ये असणार आहे.
संदर्भ : परमपूज्य सद्गुरु श्री अनिरुद्ध बापूंचे प्रवचन (०६.०३.२०१४)

Friday, January 17, 2014

उपनिषदात ते तिघंजण (उत्तम, मध्यम, विगत) विचारतात, ‘सगळं विश्वासावर अवलंबून आहे का?’ त्यावर तो सांगतो, ‘होय, तुमचे मंत्र, उपासना, साधना ही सगळी साधने आहेत तुमचा विश्वास दृढ करण्यासाठी.”ह्या मंत्रातूनच नवार्णव मंत्र तयार झाला - ‘ॐ ऐं र्‍हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे’
‘विच्चे’ हे अव्यय आहे. आणि, परंतु, पण हे सुद्धा अव्यय आहे. अव्यय म्हणजे ज्यात कर्ताच्या, कर्माच्या, क्रियापदाच्यानुसार बदल होत नाही. ‘विच्चे’ म्हणजे साध्या दर्शनापासून ते तपश्चर्येपर्यंत जे जे म्हणून आपण करतो. ‘विच्चेयति तृतीय नेत्रम्‌’ हा algorithm आहे. हा विच्चेकारच तृतीय नेत्र आहे. जिच्यात सगळं, सर्व मंगल करण्याची ताकद आहे ती तुमचं मंगल करणार नाही का? मला किती मोठी जखम झाली हे महत्वाचं नाही. पण तिची परीक्षा पाहण्यासाठी मुद्दाम जखम करून घेऊ नका. ती जखम कशी भरून काढायची हे बघायचं तुमचं काम नाही. जिने केवळ संकल्पातून जग उत्पन्न केलं, ती काय करू शकते ते तुम्हाला माहीत पडणार का? ती काहीही करू शकते, तिचे मार्ग आम्हाला माहीत नाहीत. तिचा पुत्र काहीही करू शकतो, त्याचे मार्ग आम्हाला माहीत नाहीत. आम्हाला वाटत, आम्हाला पाहिजे त्या मार्गावरूनच त्याने यावं आणि आमची जखम आम्हाला हवी तशी भरून काढावी. आम्हाला तिचा तृतीय नेत्र माहीत पाहिजे. तो रोग बरा करणारा आहे. रोग म्हणजे - injury प्राण, मन, शरीर, बुद्धी, आमच्या अर्थकारणाला झालेला रोग. ‘सर्व मंगल मांगल्ये’ म्हणताना तिचा तृतीय नेत्र बघता आला पाहिजे.
गुरुक्षेत्रम्‌ मंत्र म्हणताना मी मंत्र म्हणत नव्हतो, तुम्हीच म्हणत होता पण फरक पडला का? नाही. जर आपण ह्या गुरुक्षेत्रम्‌‍च्या आश्रयाला असलोत तर कितीही वेगळ्या-वेगळ्या गोष्टी घडल्या तरी आपल्या कार्यात काहीही फरक पडत नाही.

Tuesday, May 21, 2013

OM SHRIMANNGARNAYIKAYAIY NAMAHA.

Hari Om,

Thursday :04/10/2001: SECOND DISCOURSE

 OM SHRIMANNGARNAYIKAYAIY NAMAHA.

 We know Delhi, Mumbai are cities.  But which is this SHRIMANNAGAR? Who is NAYIKA (ACTORESS) of this NAGAR? Basically we think NAYIKA means main character role but this meaning is not referred here.  According to SANSKRIT, NAYIKA is the one with whose qualities the play is constituted, continued and BHARATVAKYA of that Drama is completed. (BHARATVAKYA means THE END, which indicates BHARAT MUNI wrote NATYASHASTRA).  Some people may say why they should call HER (LALITA) NAYIKA.  Irrespective of your accept or not HER as a NAYIKA, SHE is the only NAYIKA of the drama.  If we don’t know AMRUT is lying in our house then is that useful for us?  In spiritualism (ADHYATMA) asking queries is not a wrong thing.  If I ask questions to get knowledge about any matter then that is a correct thing.  But if I ask questions just because of my petty or meaningless doubts, then that is wrong.

To which NAGAR (city) this NAYIKA belongs? Which is this MANN NAGAR?
We have heard that during the process of SAGAR MANTHAN, LAXMIJI came out before AMRUT was found.  Does it mean that SHE was not present before that?  YES! SHE was present before that also.  SHE was not created but SHE was visible for us from that time (PARAKAT ZHALI) as SHE was turned to expressible form for a common man.

Was RAM not present before HIS Birth? No. (that was not the truth).

Once Valmiki Rishi (who wrote RAMAYAN) had gone to the river to have bath at morning, where he saw a couple of CRAUNCHA BIRD (NAR & NADI) enjoying nearby the river. Suddenly an arrow of hunter wounded the Craunch bird and he died. The wife of that bird started crying loudly due to love for that bird. Valmiki Rishi was watching this scene. He started thinking that birds loved each other. After death of Craunch bird also SHE loved Him, then why is she crying?  Is she crying for his PRAN? He started chanting RAM NAM as his usual practice and that time story of RAM was invented. Valmiki was chanting RAMNAM and then the RAMAYAN was created. About 10,000 years before birth of RAM, RATNAKAR robber became VALMIKI Rishi. RAM was there before HIS birth also in that period. RAM was not available for common man in visible or expressible form before HIS birth.

SAGAR MANTHAN was done between DEV (GOD) and ASUR (demon). They had taken assistance of VASUKI SNAKE. First of all Poison came out as DEV had taken help of Demons. LAXMI was manifested through the same KHIRSAGAR, which is nothing but the SHRIMANNAGAR. SAGAR is LAXMI’s father as well as mother. SAGAR is MUL STHAN (Original Place) of LAXMI. Before my birth I was there in this GARBHA. I get birth from my mother, where first I come into BEEJRUPA from mother and father. Thus mother and father’s place is my real Place, where I was born. This MUL STHAN is called as GARBHAGRUHA. Hence, the place where Idol of GOD is placed is called as GARBHAGRUHA. For LAXMI, HER GARBHAGRUHA is SHEERSAGAR.
SHEER means Milk, or KHEER – a sweet recipe made from Milk. Hence it is misunderstood that SHHERSAGAR is SAGAR (Ocean) of Milk. But it is not so.

What is SHEERSAGAR?

 There are 2 meanings of SHEER. One meaning is MILK and another meaning - AKSHAY means the thing, which can be never reduced (SHAY means to reduce). SHEER means the thing that can be never reduced as well as it is not AKSHAY also. The thing, which is created, gets reduced obviously. 
The student of eighth standard and tenth standard are also students of that school. But eighth standard student can’t become tenth standard student.
SHEER means, which can never reduce. Any thing should be created before it will reduce. Thus SHEER means NITYA that is always present. There is only one who has no end after its creation and that is PARMESHWAR.SHEER is BRAHMASWARUPA. Every thing is filled up with BRAHMA. 
SHEERSAGAR is PARAMBRAHMA. SHEERSAGAR is MULSTHAN of SAKSHAT PARAMSHIV, MAHAVISHNU and LALITA. This states HER MUL NIWAS STHAN is PARAMSHIV or PARMATMA. Every one wants to do MANTHAN (To CHURN) of this SHEERSAGAR, but with help of demons. Hence Poison is only obtained and not AMRUT. SHRIMANNAGAR means SHEERSAGAR. LALITA is KARMANAYIKA of this play or drama of SHRIMANNAGAR and HER qualities continues drama to make progress.

Which drama is played in SHRIMANNAGAR?
BHAGVAN’s KARMA is CREATION – DEVELOPMENT – END and again CREATION ….. But my birth –development- death is work (Karma) of LALITA and not HIM. As LALITA is first LEELA of BHAGVAN, this action or KARMA is SAHAJ BHAV (natural BHAV) of HER.

How the drama is played as per HER qualities?

LALITA is ANANDPARYAVASINI. SHE gives pleasant end and not unhappy end.
Even in KALKI reincarnation there will be destruction (SANHAR) , there will be no sorrows or worries after that. RAVANA was killed by an arrow (Arrow = SHAR) of RAM , but he was happy during his last moments. He exclaimed for first time he has chanted HIS NAM (RAM NAM), but RAM was so almighty that HE had sent an arrow (with HIS TOUCH), which will be finally taking him (Ravana) towards RAM only. KALKI reincarnation will make destruction but HE will not destroy GUNA (Good qualities). HE is PARMATMA, who is NIRGUNA. NIRGUNA means who bears all GUNA.

          In mathematics, (+7) + (- 7) = 0. But in practical life we may not observe same principle. Suppose one person (A) has borrowed Rupees 500/- from another person (B). Now if A person repays money to B person, then only B person will have Rs. 500? with him, otherwise if A doesn’t want to return money to B , then A will have Rs. 500/- with him and not B. When mother delivers a child, there is severe pain. But these pains don’t create panic ness, but they pleases her. Pleasant feelings and painful feelings are exactly opposite feelings. This states that opposite qualities can stay equally together and HE who bears that is NIRGUNA PARMATMA. Being LALITA HIS POWER, SHE bears all HIS GUNA (QUALITIES). LALITA is first LEELA/ SNKALPANA (IMGINATIONA)/ DESIRE (ICHA) and hence HIS qualities are already present with LALITA.LALITA was born from SHEERSAGAR first and after SHE married to VISHNU.

          While doing AMRUT MANTHAN every one was eagerly waiting for AMRUT-KUNBHA. They all were very tired and praying to PARMATMA to remove away their tiredness. But Only LALITA possesses the quality to remove away this tiredness, because only HER LAXMI SWARUPA has got this power. So first learn the meaning of LAXMI.

In SANSKRIT, there is a specific meaning of every VYANJANA (word).

 LAM ETI PRUTHVI BEEJAM    LAM is also BEEJ of INDRA.

INDRA is ENERGY UPASAK, while LAXMI bears DRAVYA BEEJ (Matter form). When there is requirement of matter in our body we feel tired. Tiredness is an action of body. LAXMI is the one who can remove this deficiency of body matter. SHE takes care for betterment to PRUTHVI TATVA. There are two powers (wives) of VISHNU. One is SHRIDEVI and other is BHUDEVI.

Sl. No. SHRI DEVI BHU DEVI

1. SHE is SHAKTI DATI, who gives SHAKTI.             SHE takes care for betterment of    BHUDRAVYA (MATTER).
2. SHE enriches you with SHAKTI.                        SHE removes your tiredness.

LAXMI is called as SHODASHAISHWARYA DAYINI. SHE gives all 16 types of AISHWARYA and not only MONEY to every human being. When LAXMIJI came out of SHEERSAGAR, SHEERSAGAR himself stand in form of HER father besides her.  Every father wants her daughter should be married in good family.  Similarly SHEERSAGAR expressed his wish that unless LAXMI gets suitable match she will stay with him.  Now DEO were found in duality.  First they were tired and wanted to remove their tiredness, so they were in search of LAXMI.  But now they have to find suitable match for HER also.  And simultaneously they have to do MANTHAN.  Because that was order that MANTHAN should not be stopped for a moment.  Suddenly they found that POISON (HALAHAL) came out.  SHIVJI drank that poison, which started burning sensation in HIS throat.  GURU BRAHASPATI asked HIM to chant RAMNAM, which indicates RAMNAM was present in that time also.  All DEO were pleased to see this and started pleading SHIV to show them RAM.  SHIV answered that there was still time for appearance of RAM.  But if they wanted HE would show them MOOLSWARUP.  Then HE showed them the MOOLSWARUP where they found VISHANU was sleeping in SHEERSAGAR, along with LAXMI.  Now the question was who will go there in center of SHEERSAGAR to get LAXMI? 

DEO and demon went to their SADGURU BRAHASPATI AND SHUKRACHARYA respectively.  Both advised them but there was difference as shown below.


Sl. No. BRUHASPATI                                       SHUKRACHARYA                             
1. HE never thought whether HIS opinion       HE always thought in such a manner that will be in favor of DEO or NOT.                         everything will be in his own favor.

2.      HE told DEO that although VISHNU was       HE told DEMON that VISHNU is mayavi, 
sleeping HE was aware of all things. so they should awake HIM from sleep        .                                                                     as to get power to LAXMI

They should not try to awake HIM. HE himself will awake from his sleep as per HIS sleep. 
Hence they should praise about HIS GUNA and sing songs, which will please HIM.
It is easy to awake a sleeping person, but it is very difficult to awake a person who is pretending.  HE is the biggest dramatist of the world.  Now who will awake HIM?  Hence SHUKRACHARYA advised demons to shake away SHESHANAG.  SHESHANAG is that POWER, which remained, balanced after creation of the whole world and which is indefinite (ANANT).  This ANANTROOPY SHESH has only one desire that HIS VISHNU and LAXMIMATA should be pleased. Hence HE is always JAGRUT.  If anyone tries to shake HIM, imagine what will happen?  HE is a snake so it is advisable not to awake HIM. only one  hair of HIS tail is bigger than the whole BRAHAMANDA.  When DEMON started shaking HIM, the BRAHAMANDA started increasing to such a great extend that neither VISHNU nor SHESHNAG was visible to them. All demons were hardly hanging on that one hair and they were not having any strength at all to shake away that one hair.  Then SHUKRACHARYA started praying SHIVJI.  First HE scorned him why he is showing them a false dream?  SHESH is ANANT SHAKTI, so they should pray to SHESH.  As DEO were not involved with DEMONS they were not tired.  SHESH turned down his hair.  As DEO had not taken help of DEMON for some time VISHNU AND LAXMI became identical and AMRUT started coming out. 

Now we have to think, whether we want to behave like DEO OR DEMON (ASUR).  We should think whom we should obey either BRUHASPATI OR SHUKRACHARYA.  We have seen LAXMI has become NAYIKA when VISHNU AND LAXMI became identical.  LAXMI becomes SAMPNA (POWERFULL) with VISHNU’S SHAKTI.

Suppose, I am having 100 crores of Rupees with me while traveling in desert, without food and water, then what is use of that money to me?  Try to understand limitation of every POWER.  It is essential that MOOLSHAKI should be present with MATTERSHAKTI. 

In a married life, if a person is not happy with his wife and interested in some external affairs then that married life cannot be called as a happy married life, even though that family consists of children.  But if this couple is having LOVE for each other they will be happy in a HUT.  Behind everything BHAVSAGAR (IMOTIONS) is always present.

Hence SAINT EKNATH said that, BHAV TOCHI DEO. SAINT TULSIDAS told that, THE GREATEST BHAV IS THAT WHICH IS TOWARDS PARMESHWAR. So it is must that we should have BHAV towards PARMESHWAR. 

VISHNU is DHYANSWARUP and LAXMI is KRIYASWARUP. An ACTION (KRIYA) does every thing and not DYAN.  But with lack of DYAN, ACTION cannot by done.  Without the knowledge of swimming, I cannot save myself if some one pushes me in deep water. Eating does not require any DYAN because that is a KRIYA. That is an instinct (ESHANA).  Without knowledge birds makes their nest because that is there instinct (SAHAJPRERANA).  Similarly eating, drinking are instincts. 

KRIYA is within the DYAN only. DYAN is SHREMANNAGAR.  Now we have realized that LALITA is NAYIKA of SHREEMANNAGAR, which is DYANMAYI

Who knows BRAHAM? The person who has got knowledge (dyan) of world can have ATAMADYAN, which is nothing but BRAHM.  LALITA is expression of DYAN.  To sing classical songs, I have to learn from a teacher and I have to practice to develop the skill. This shows singing action requires knowledge (DYAN).

          How a language is learnt?  If a child is brought up in a forest by animals he cannot learn speaking.  Even though it has been observed that child with dumb parents cannot learn to speak easily.  Speaking is learnt with help of listening. Language is developed with the help of DYAN and cannot be developed by animals due to lack of DYAN.

LAXMI is NAYIKA OF SHREMANNAGAR.VISHNU IS NAYAK and SHE is HIS ACTION (KRIYA). KRIYA is created from DYAN. AAKRUTI (FIGURE) cannot create an ACTION (KRIYA) but KRUTI creates an AAKRUTI. If PRAN is absent in DEHA (BODY) then MIND cannot function.  In case of paralysis, hands and legs (AAKRUTI) are present but they cannot do any ACTION.  VISHNU AND LAXMI are separate like BHAV AND KRIYA.  The man becomes successful when he can make his knowledge and action identical.                  Hence men’s first duty is to make them identical. 

There is saying that- NOTHING SUCCEEDS LIKE SUCCESS.

To get success in life one should translate his knowledge to an action. Any action without knowledge is unuseful. DEVOTION without Knowledge is impossible. BAPU told, we may argue that HE has asked us to follow BHAKTIMARG always, then why is it necessary to follow DYANMARG? To increase DEVOTION one should make his appearance in SATSANG.

          In SAI-SATCHARITRA, we have read CHAMATKAR occurred in life of DEVOTEE.  But we should not ask SAIBABA to repeat it in my life because that is wrong thing.  It is must that one should have knowledge that those actions were not CHAMATKAR actually.  We will have knowledge of that action when we understand behavior of devotees and BHAKTI.  When we will get this DYAN, then automatically LALITA will come along with VISHNU.  Only LAXMI cannot make my life happy.  SHE makes my life HAPPY when SHE comes along with VISHNU and functions as KRIYAROOPINI.  But if I pull her separately in my life, SHE becomes KARYANIRODHINI (OPPOSES MY KRIYA). When I break up relation between BHAKTI and DYAN, I make LAXMI AS ALAXMI. ALAXMI is form of MAYA, which invites ADYAN.  BHAGAWAN is ready to give me DYAN.  LAXMI is HIS wife and SHE knows that the one who loves my husband should be benefited.

          A common woman loves only that person who loves her husband.  She treats enemies of her husband like her own enemy.  Even if her father behaves like enemy with her husband she will order him not to enter her house.  LALITA is honored as first wife of this world.  Then SHE will also behave similarly with all human beings. 

          The importance (DYAN) of the breathing is realized only when there is resistance for it due to any reasons such as ASATHAMA. Otherwise it is a common process for me and not a DYAN.  Similarly BHAGAVAN gives total completion to my life.  To gain knowledge of this BHAGAVAN I should first achieve this SHEERLAXMI who removes away my tiredness.  Try to know how is her LOVE and LEELA. LALITA is a LOVE of BHAGAVAN and they LOVE each other enormously.  Hence SAINT advised us to gain knowledge of BHAGAVAN.  My life will be happy when DYAN AND KRIYA both will be present. 

          KRIYA (ACTION) rules the whole world.  The BHAKTI is BHAVRUPI SHAKTI of DHYANRUPI WORLD. The DYAN of BHAV and KRIYA is must. KRIYA means serving to needy people. Don’t think that they had done sins in previous birth so they are suffering in this birth and we should not help them. I should serve to those people who are lame, handicapped. I should not donate to beggars. I should help to helpless persons. I will get only PUNYA if I donate Rupees One Crore to beggars, but I can’t gain HIM. By offering money I may not get Punya of donation. The best way is YADHYEN DANEN TAPASA.I should serve only those who are really helpless. A triangle is formed by BHAKTI, SEVA and DYAN. This SHRIMANNAGAR is same triangle, whose NAYIKA is LALITA. PARMESHWARA’S GUNA are SATYA, PREM and ANAND, while LALITA’S GUNA are SEVA, DYAN and BHAKTI. They both attract each other like opposite poles of magnets.  SATYA, PREM and ANAND will attract me towards BHAGVAN while SEVA, DAN and BHAKTI will attract me towards LALITA.

          IF I HAVE GOT SEVA, BHAKTI AND DAN WITH ME  THEN NAIYIKA OF SHRIMANNAGAR WILL COME AUTOMATICALLY TO ME AND SHE WILL BRING SATYA, PREM AND ANAND WHO IS NOONE  BUT BHAGVAN TO ME. 

Sunday, April 14, 2013

OM ATINDRIYAY NAMAHA


We hear ATINDRIYA NAM very often. People say some BUVA / MATAJI have the ANTIDRIYA SHAKTI (Power). They concentrate at some places where no thing is there and tell you something concerned to your life like you have to achieve something in life but you can't do that due to difficulties or to some woman they will say your qualities (good qualities) are not recognized by your in laws. Suddenly they will say they are visualizing MARUTI (HANUMAN) in front of them, but you can't find HIM there. They will tell some people that in next month they will meet with an accident. They have strong good fortune (PUNYAI) backing due to their father and mother, yet they should do some pooja or what he asks to do them as preventive measure. In next month sometimes accident might not take place or by chance if it happens they will survive from that.
 A common man thinks that what he can’t see, is possible to visualize to BUVA due to ATINDRIYA SHAKTI.A man can see those things which can be seen through 5 sense organs (5 DHYANENDRIYA) and MIND, which is called as INDRIYA GOCHAR (that can be visualized by INDRIYA). ATINDRIYA means that can’t be seen through normal eyes but it comes far away from MIND. The meaning of ATINDRIYA word known to a student of first standard and a PH. D. graduate is same. That means it is the power with which one can know about things, which are beyond sense limits of sense organs. 

ATINDRIYA SHAKTI can be obtained by 2 ways. Sl. No. SUSHTA WAY (GOOD WAY) DUSHTA WAY (EVIL WAY)
 1. People say DEVI (Goddess) comes to those people body. (DEVI ANGAT YENE) .People throw away lemon by chanting some mantras. This is called as KAR. 
 We are scared (afraid) of such woman/ man because we think they have got more capacity than us means they have got ATINDRIYA Power. This is wrong meaning, which makes us afraid. 
ATINDRIYA is name of MAHAVISHNU. HE is SADGURUTATVA, who can’t be worst at all for us. HE is having that Shakti which occupies the complete world. 
We perform an action with 5 KARMENDRIYA (Organs like hands, legs etc). We gather knowledge with 5 DHYANENDRIYA (sense organs) and stores in memory as DHYAN (Knowledge). 

ASADHYA TE SADHYA KARITA SAYAS |
KARAN ABHYAS TUKA MHANE ||

Here Tukaram Maharaj told that impossible can become possible if you do hard works and take efforts. For that ABHYAS (STUDY) means doing any thing, continuously till you achieve that. In SANSKRIT, ABHYAS means SARAV (to practise). 
Rishi told nothing is impossible if you do ABHYAS (STUDY). But my efforts should be following reality. If I think I can fly and make efforts so that I can fly, then all in vain. But if I think I can fly with help of some thing, then my efforts are based on reality. I am following the real fact that Flying is beyond man's limitation. This is beyond power of sense organs (Indriya). 
 I collect information with help of 5 sense organs (DHYANENDRIYAS). This information is of 3 types. 
1. PRESHIT - It is that information which I collect by seeing, listening or by Experiencing. 
2. SAPEKSHA - By comparing any thing with a similar known thing. On a chool (type of fire used for cooking in old days) a pot is kept with water for boiling. I get knowledge by observing same thing previously. So I never put hand in water to taste whether water is hot or not. From steams and fire I collect knowledge (DHYAN) that water may be hot. This type of knowledge is called as SAPEKSHA DHYAN. If I see a pot on chul, which is not burning, and steams are coming then that can’t be SAPEKSHA DHYAN. 
3.ABHYASJANYA – I consider any TATVA, collect some information (2-3 things) and make study on that. Like to burn fire in a chul –
a) How many woods are required? 
b) Which type of metal should be used for pot so that water will boil faster? 
c) What type of edges pot should have? 
d) How far I should keep pot away from fire (CHUL)? 
e) In how much hot water I can put my hand directly? 

Now instead of chul we use gas. But knowledge remains same. Here information obtained by ABHYASJANYA way is getting translated into knowledge or DHYAN. 
BAPU narrated one example of traveling to KASHMIR.HE said if you want to go to Kashmir and you have read geography of Kashmir from text book, you have seen video cassette, but you can’t gain real knowledge without experiencing. That means you have gathered information so far and not knowledge.
 Suppose you go to Kashmir but your eyes, ears are tied with cloth then can you get information? No, your mind is occupied with lot of tension and fear. So you require all 3 means 5- DHYANENDRIYA, 5-KARMENDRIYA AND MIND (all 11 sense organs). Even if 5 DHYANENDRIYAS are functioning and my mind is not involved in that that information can’t be translated into DHYAN. Information is collected through all these 11Indriyas but my BUDDHI (intellect) offers them SANSKAR. How much amount of BUDDHI I have got and how I apply that is very important. 
BAPU quoted one example to explain this fact. HE told there is one great detective officer of crime branch who is expert in solving complicated cases. He loves his wife very much. She is not loyal to him and has external affair. But he can’t find out wrong thing hidden in his house, because he has complete trust on her. So his BUDDHI won’t work in this case. He is known as father of JAMES BOND and he is the best for others. But he can’t become same for himself. DHYAN is thing beyond reach of senses. BUDDHI stays far away from 5 DHYANENDRIYA and 5 KARMENDRIYA.BUDDHI is not any INDRIYA. I can achieve DHYAN by proper study.
I am different from my mind, my hand. I say this is my hand means I am different from my hand. I say I can’t control thoughts of my mind means my mind is different than me. I am different from my mother too. I use that ME who is beyond mind and BUDDHI. Who is this ME? AATMA. TATVAMASI – this concept is difficult. I will not go to such thing. Whether I am ANIRUDDHA JOHI or TANAJI MALUSARE is different part. 
ABHYASJANYA SHAKTI translates information into DHYAN with help of BUDDHI. BUDDHI and DHYAN are 2 powers of ABHYASJANYA SHAKTI. Indriyas are required to achieve ABHYASJANYA DHYAN SHAKTI. AATMA can’t function alone. AATMA –PRAN acts through body only. That ME is ATINDRIYA who stays beyond Mind and Buddhi who are controller of DEH – Body. ME ATINDRIYA stays beyond BUDDHI. 
DHYAN is first ATINDRIYA SHAKTI of man with help of which Rishi thought how the world is created and how business of world is conducted. In a divine GRANTHA YOGVASHISHTHA, in ADHYAY 7&8 it is described that an earth rotates around the SUN. SHE is round in shape. VASHISHTHA has used word BHUGOAL. He said BHUGOAL is hanging (ADHANTARI) while rotating around the SUN. He has used DHYAN obtained by CHARMACHAKSHU and made CHINTAN through ABHYAS and then automatically creation was done. This automatic creation means SAHAJATA. SAHAJATA is ATINDRIYA SHAKTI. There is confusion in PANDIT’s (DHYANI) mind about SAHAJATA. They called as SELF INSTINCT. But SAHAJATA is not SELFINSTINCT. For animals it becomes SELF INSTINCT while for man it is SAHAJPRERANA. In man self-instinct of animals is absent. When we talk about REFLEX ACTION like from fire due to burning sensation man takes his hand back away even though he can’t see that fire. See here even though your mind and BUDDHI are unaware about fire that will happen automatically. But this is not Manual SAHAJATA. It is INDRIYA SAHAJATA.INDRIYA SAHAJATA is common between man and animal. Etching is such type of action. 
When a woman is pregnant for first time milk is secreted automatically. She feeds her child automatically. She loves her child easily. No one teaches her how to love a child. Though she might have seen how her mother loves her children, but she expresses this love for child easily. Milk secretion in mother’s breasts is BODILY SAHAJATA. But after milk secretion is over love for child remains as it is – this is MANAVI SAHAJATA. 
While in animals, for example in dogs after milk secretion is over, SAHAJATA has gone as that was due to Harmon. In man after milk secretion is over the feeling that this is my child remains as it is, which is MANAVI SAHAJATA. Thus MANAVI SAHAJATA is linked with only one thing – LOVE. LOVE is also ATINDROYA SHAKTI. If any one is asked to express LOVE, he can show through his INDRIYA, but he can’t speak. LOVE is an ATINDRIYA SHAKTI, which is beyond MIND. It is referred as ANTAKARAN CHATUSHTAY. 
Love through deep heart = ANTAKARAN LOVE through ATINDRIYA SHAKTI and DHYAN is another ATINDRIYA SHAKTI are two SHAKTI offered by HIM. 
Try to see at yourself instead of looking at others for this ATINDRIYA SHAKTI. By using TWO SHAKTI –
 1. DHYAN SHAKTI, 
2. LOVE SHAKTI offered by GOD you could do any thing (nothing is impossible with help of these 2 shakti). 
DRY KNOWLEDGE (KORADE DHYAN) is of no use. We should not opt for DRY KNOWLEGE. When one hand is of BHAKTI and other is of DHYAN then a man can become KARMAYOGI and his every KARMA (ACTION) will be successful. SAHAJSIDDHA MAHAVISHNU offers ATINDRIYA SHAKTI –SAHAJATA, which means power of LOVE. Dog loves his owner, with only feeling that he feeds him and gives shelter to him. He loves owner only because he provides all his needs. This is not MANAVI LOVE. This is animal’s LOVE.
   Dog’s love for owner is because of provision of his all needs. If I do that type of love with my mother, father, husband/wife then I am not a man. I love only to those who can provide my needs. Thus I love to my motherland like animals. Dog does whatever is possible for his owner, but we never do even that type of love with our motherland. We never love her like man but not also like animals. See, on how cunning level (HEEN PATALI) we are? We are interested only in chatting. If war begins we will only talk about big issues. We forget about what others are doing. When natural calamity happens we show only dirty (KILASVANE) pictures of dead bodies, blood flowing, dogs wandering near site. We only cry when we see a movie like MMAHERACHI AAI or AAICHE MAHER. In AMERICA when disaster occurred they never showed VIKRUT VISION (DARSHAN) at the accident site. They showed covered dead bodies carrying. What we have done? Those who made recording and those who see that both are foolish. What happens only by throwing Rupees 25/- contribution? Is that all? Other person is not doing any thing and hence I am also not doing any thing. 
 Is this our honesty or faith on our motherland that provides all our needs, which can’t be even compared to animal love? Every one must ask this question to him. 
Think about what cruelty we are showing. Are we on such a low level? This is play of ATINDRIYA SHAKTI, which belongs to MAHAVISNU. 
RAMDAS SWAMI has said – 

RAMRUPI ANTARATMA DARSHANE DOSH NASATI | 

MAHAVISHNU stays in every body in form of AATMA, by whose vision (Darshan) all sins or faults can be vanished. All powers (SHAKTI) are present in me, but I should use them. 
How beautiful is the mixing of 2 Shakti? What is LIGHT? It is an ELECTROMAGNETIC WAVE. ELECTRIC and MAGNETIC energy are mixed together. Only electric energy means ELECTRICITY. And Magnetic energy means BLACK HOLES (KRISHNAVIVAR). When both are combined together a useful SUNLIGHT is created. DHYAN is like ELECTRIC ENERGY. So 2 names are there. Magnetic power is present in love. When both this SHAKTI come together the work is performed automatically. No media is required to travel sunlight But sound wave require media to travel. Sunrays can even pass through vacuum, as they don’t require media. When these two SHAKTI’S come together there is not need of any agent. These two SHAKTI are present in me only and I must use them. I should have love for DHYAN and DHYAN for love. These two are SHAKTI of AATMARAM and by applying their force I can make my life golden. 

 HOW TO MAKE USE OF THESE TWO SHAKTI? 

PARMESHAWARI LOVE is that when BHAKTI and LOVE combine together. When both of them come together a man can become more and more good. We see people love to a body builder like hero. They keep his photo in house. But they never take trouble to exercise like him. 
 Then which is the third SHAKTI, which brings these two SHAKTI together. We use only one SHAKTI and not other two. 
 Suppose we take an example of CHOOL. (You may say today BAPU is not ready to leave CHOOL). We use CHOOL to boil water. Here KAARAN (reason) is to have bath, KRUTI (action) is to burn CHOOL, and HETU (aim) is to boil water. Actual aim is to have a warm water to take bath and to keep our body clean so as to have good health. The aim behind action boiling water was to have bath, but is there any need of warm to have bath for keeping good health. To burn fire in CHOOL is not the actual reason. You may use CHOOL to cook food, to burn somebody with fire, to keep house on fire etc. TARATYAMYA BHAV means to find out the HETU (aim), KAARAN (reason), KRUTI (action) separately. In this action TARATAMA BHAV is to maintain good health. But for that to burn a CHOOL is not needed. In INDIA we make such type of foolish conclusions. BUDDHIVADI (DHYANI) behaves like this. They argue with BAPU that for maintaining health bath is needed for which to get warm water, burning CHOOL is needed. This proves that the things agreed to man may be wrong. 
      There are many other ways important to maintain health out of which one important way is to have bath. Besides bath to eat good food, to get rid off bad habits like smoking etc. are equally important. 
INDIANS believe in BABA WAKYAM PRAMANAM, which is very bad. They think that we should exactly follow the same way as described in GRANTHA. SHABDA PRAMANYAWAD means to follow things blindly without proper thinking. We use DRY KNOWLEDGE (WANZOTE DHYAN) without applying TARTAM BHAV, which destroys man in three ways. To apply TARTAM BHAV means to use all three ATINDRIYA SHAKTI, which is BHAV of RAMA and AATAMARAMA and come easily (SAHAJATA). 
      In a summer season if I am having a fever and shivering, then I should use blanket / warm clothes / sweater, even though others are not shivering and feeling extremely hot. I have to switch off fan / air conditioners etc. but doctor advises to take a blanket till shivering is there and have sponging with cold water afterwards. But we never listen to doctor and follow his advice. 
    BAPU narrated one incident about a M.D. Gynecologist woman. HE told that there was date of 2nd may of hot summer and that doctor was wearing blanket, had cotton balls in ears as she had delivered baby. Although that lady doctor was advising other women not to follow above traditional rituals blindly, she was following the same. When BAPU asked her explanation for her mistakes she told that she did not want to hurt her mother’s feelings. BAPU asked her what about other woman’s mother’s feelings when she had advised not to follow them. HE said that indicates she is not using her TARATAM BHAV. We also follow same things due to concern and fear about others. We are having doubts unnecessarily and do mistakes. Here curiosity is must. 
    In SAISACCHARITRA, SAI BABA explained meaning of GEETA SHLOKA TO NANASAHEB CHANDORKAR (ADHYAY – 39) 

 TADVIDDHI PRANIPATEN PARIPRASHNEN SEVAYA | 
UPDESHYANTI TE (A)DHYANAM | 
DHYANINASTATVA DARASHINAHA || 

 Meaning – SAIBABA told you bow to the feet of RISHI, SADGURU, and DHYANI with great love and ask them about your difficulties to solve and achieve DHAYN. This is one type of SEVA of SADGURU. SAINATH has taken one step ahead and asked to consider word ADHAYN instead of DHYAN word. HE explained that SADGURU removes your ADHYAN away and then DHYAN will automatically appear. 
 Normally people take doubts cunningly about these DIVINE GRANTHAS. It is not wrong if I have any doubt in mind. But think for all these years this GRANTHA was read by so many people, so there must be good principles told by SAIBABA. Try to find out them and remove out bad thoughts from your mind. This is TARTAMYA SHAKTI, which I am not using. So DHYAN and LOVE 2 SHAKTI are not combined together. 
   BAPU quoted an example. HE said there is a son studying in some remote station and parents are staying at other station. When son demands for more than Rupees 5,000/- per month for expenditure, mother shows her unnecessary love. Father advises that much money is not needed actually; mother forces him to send somehow that much amount. Here BAPU said she has applied only LOVE Shakti and not DHYAN Shakti.
    In another case mother continuously doubts about behavior of her son. He may be having bad habits of smoking or bad company of friends. Here she is not using her LOVE Shakti. She is only using DHYAN Shakti and that too in wrong way. 
    See if we apply both Shakti in proper way, mother can keep watch on her son even though she is staying in MUMBAI and her son may be in LONDON or MADRAS. She can control her son easily.
 These 3 SHAKTI are MANAVI. If we use them we will be benefited and can experience CHAMTKAR in our lives. CHAMTKAR can happen by using all these 3 Shakti together, because MAHAVISHNU is donor of that ATINDRIYA SHAKTI is sitting in my ANTAKARANA (HEART). Then why HE will not give me VISION (DARSHAN)? These 3 Shakti, DHYANYOG, KARMAYOG, BHAKTIYOG combined together by which YOGA becomes SIDDHA (ready to act). After which to see PARMESHWAR is no longer difficult. Here HIS VISION is not important, but you should have that INTENSE FEELING (LOVE) for HIM. See when a CENT is sprayed far away, we realize by smell. 
PARMESHWAR IS SACCHIDANAND. HE IS SOURCE (STROTA) OF ANAND (JOY, HAPPINESS). HE IS THE FIRST FORM WHO BRINGS ALL THESE 3 SHAKTI IN MY LIFE. TRY TO LEARN THAT THEY ARE ALREADY PRESENT IN MY LIFE, BUT TO REALIZE THEM I SHOULD STUDY THEM. USE THESE 3 SHAKTI ONLY FOR G)OD DEEDS. IF YOU APPLY THEM FOR BAD DEEDS, HE WILL OPPOSE YOU, BECAUSE MAHAVISHNU HIMSELF IS ATINDRIYA.BUT DON’T BE AFRAID THAT YOU CAN’T ACHIEVE HIM AS HE IS ATINDRIYA. THESE 3 SHAKTI ARE ALWAYS PRESENT IN MAN FOREVER, BUT ONLY THING IS THAT I HAVE TO LEARN HOW TO USE THEM TO ACHIEVE ATINDRIYA MAHAVISHNU FOR ME IN MY LIFE.

OM MADHAVAY NAMHA

Hari Om
THURSDAY 16-08-2001: FIRST DISCOURSE
We hear a song –
KESHAVA MADHAVA TUZHYA NAMAT RE GODAVA |
What sweetness all these SAINTS found in this MADHAV Name? We have seen meaning of KESHAVA it is beyond SHAVA. SHAVA means a particular shape of body. (In Marathi a dead body is called a SHAVA) SAINTS told people to pray for that GOD who has got a shape, though they have realized and prayed for GOD who doesn’t have any shape.By praying to The  GOD in shape they wanted to meet The GOD beyond shape

What is meaning of MADHAV?
MA means VIDYA (knowledge). DHAV means SWAMI (OWNER) MADHAV MEANS VIDYECHA ADHIPATI/SWAMI. We say there are total 64 VIDYA. HE is SWAMI of all 64 VIDYA, means exactly what? MA is which VIDYA? VYAS   Rishi directed to that VIDYA which is known as HARISHAKTI. MA means HARISHAKTI. This relation is very strange. HE is SHIV and SHE is SHAKTI (UMA), HE is RAM and SHE is SEETA. HE is KRISHNA and SHE is RUKAMINI. HE is VISHNU and   SHE is LAXMI. When HE is SHAKTIMAN, SHE is HIS SHAKTI. 
After passing first standard examination when you will go to second standard you will find first standard examination very easy. You find a thing easy when you experience that first.
AGNI (FIRE) and its heat can’t be separated. With help of electricity we found HEATER. Here heat is there,but fire is not seen. Then how we can say fire and heat are indistinguishable. But definition of FIRE is that the (creative) source of Heat is FIRE. It cannot be separated from the source from which it is created.So HEAT is indistinguishable from FIRE. Similarly in any thing the energy which is present is Potential Energy and the same energy when becomes active is Kinetic Energy.
SHIV is AKARTUM Power (SHAKTI) while SHAKTI (UMA) is active power.When UMA becomes nonactive SHE only becomes SHIV. When SHAKTI becomes active SHE becomes UMA.

Einstein’s Theory proved that there is a constant relationship between matter and its energy. (E= MCІ).
There is no change during transfer. There is no progress or development in energy. Similarly SHIV and SHAKTI are not separate at all. Shall we give OTI (a type of honor given to GODDESS) to SHIV?
GODDESS wares a sari similar to a common woman and GOD puts dhoti similar to a man. But these clothes GOD/GODDESS doesn’t wear. Devotee gives them. Whatever devotee offers them with love they accept in same way.VATSLANCHAN is actually a mark of feet.   BHRUGU RISHI in his anger hurt VISHNU with his feet on HIS chest. But this devotee’s gift also HE accepted with great love in HIS every reincarnation. PARMESHWAR accepts things offered to HIM by every body with love. We heard SAINTS called VITTHAL as VITHAI.
Then SHIV should accept OTI with love. SAINTS realized SADGURUTATVA as MAULI (means mother). Has HE come wearing sari-blouse? Saints have created this relation with LOVE for HIM. This relationship (BHAVBANDH) isdeveloped by devotee, and accepted by HIM.It is  decided by each devotee what relationship he wants with him.
Hence, SHAIVA imagined ARDHNARI NATESHWAR form of SHIVA.
We recite a MANTRA for GODDESS –
SARVA MANGAL MANGALYE SHIVE SARVARTH SADHIKE |
SHARANYE TRAMBKE GOURI NARAYANI NAMOSTUTE ||
This is SARVASHRESTHA SHLOK. SHIV is SHIVA and same is NARAYANI (LAXMI), same is GOURISHIV and SHIVA are same – to create this fact in minds of people, this form was created in PRAGHYA of RISHIS. If you went to a VITTHAL temple and by mistake if you offer sari to VITTHAL and PITAMBAR to RUKMINI they will accept. Even if you offer knowingly (purposefully to play a mischief) they will accept. 
See while offering something to HIM or HER, your feeling (BHAV) should be PURE. 
RAMA (LAXMI) and RAMAPATI (VISHNU) are not different. This is their ADVAITA. This is not different in practical life too.Both mother –father love a child equally.Sometimes,father scolds or punishes a child. Mother loves more but she also scolds sometimes. So a little child will answer that he loves mother more than father. For child mother is more loving than father. But even then father feels sad when child has some hurt or wound. So
saints named PARMESHWAR with love as MOTHER (AAI). So VITHU became VITHAI.Then have we called any time GODDESS as BAP (FATHER)? YES. 
MAHALAXMI, MAHASARSWATI AND MAHAKALI – all 3 are girls, not married. But they
created 6 children BRAHMA, VISHNU, MAHESH, SARSWATI,LAXMI, PARVATI from them. When DEVI-Yagna is performed first DEVI is invited as Mother form and then as Father form. So whichever name of PARMESHWAR we like is accepted in mother-father form. If you recognize mother’s disciplined nature about duty (KARTVYA-KATHORATA) and father’s love, then nothing is difficult.
We say MADHAV is swami of HARIVIDYA. Which is that? First we will see definition of word SWAMI- He is the one who is absolutely CHALAK, KARTA of that action and after donating that complete action he is never empty.
He is completely filled with that action or thing. That thing or action remains same as before. This donation (DAN) is given by not a single expectation or wish in mind. Thus only HE can become SWAMI of any VIDYA, because HE is CHALAK, KARTA of any action and after giving that VIDYA to others without any expectation HE never becomes empty. Then which is this VIDYA? ADHYATM .NO RAJANO (My dear one) every VIDYA (knowledge) is same type of vidya. Cycle, bus, train, plane, Spacecraft were invented. The Vidya was developed with latest inventions. In Medical Science, text books change after every 3 years. There is one textbook in Medicine – HARRISON of SCIENCE, which was written by HARRISON long before.Now that is totally changed by new scientists, which is totally different from original one. Thus in Engineering or Medical books get developed after few years. VIDYA is never ending thing. The one, who says he has learnt fully that VIDYA, means he is proud.
 Suppose a woman is expert in cooking and her husband likes food prepared by her for some days. Now when he visits other city like Madras, Delhi he starts liking those items, and asks his wife to prepare. She can’t prepare those items so easily. So here this case shows that even Vidya (knowledge) of cooking is unlimited.
Similar is case of a graduate who has passed out Civil Engineering. His knowledge is limited to textbooks. He can’t say he has mastered that subject. Thus this never-ending thing is HARIVIDYA. In this world every thing, which is KALYANKARI, is HARIVIDYA. The thing, which is not KALYANKARI, is AVIDYA.
  We know construction of an atom. Every one of us has heard about ATOMBOMB. It can be used for both purposes constructive as well as destructive. When we use for constructive work that is called as HARIVIDYA, while use for destructive is AVIDYA.In SAMARPAN we have discussed about NEETI –ANEETI. Similarly about VIDYA-AVIDYA there are many misunderstandings and hence a loss.
Here BAPU narrated a story. Once HE was sitting with 4-5 intelligent people. BAPU said during conversation that there is no personality like SHIVAJI. His generous nature is incomparable.One of them started arguing that SHIVAJI was not like that.While escaping from Aurangjeb’s prison, SHIVAJI killed a bullock of SHIVA barber to save his life.BAPU explained here that dedication of SHIVA barber(Nhavi) is beyond understanding power of that man.He has not followed at all the meaning of words PURITY (PAVITRYA), LOVE for COUNTRY (DESHBHAKTI).
He was just doing meaningless arguments. BAPU advised not to follow this type of foolish things in life and make a great loss of individual. BAPU explained here one more thing to clear the picture. HE said suppose there is a quarrel between you and your neighbor you will never kill him with a gun. But suppose from border of another country start quarreling with you then don’t sit idle. So who is going to use weapon and on whom is decided by NEETI. Every thing related to PARMESHWAR is called as VIDYA. The VIDYA always makes KALYAN of all mankind is MADHAV. In school we learn VIDYA, which teaches how to
survive in life? Is also MADHAV. I pass my S.S.C. Exam with great efforts. There is a lot of tension on mother-father rather than students who will appear for examination. They pressurize their children about this examination.We give lot of unnecessary credit to 10 Standard or 12 standard examinations. But no one of us
cares for examination of life we have to pass. Is JEEVAN-KALA (Art of life) different than examination? That  ART is to fill up your whole life with ANAND (HAPPINESS).
 RISHI has told that there are 9 ways to achieve any
VIDYA, which are called NAVVIDHA BHAKTI. 
1. SHRAVAN BHAKTI: SHRAVAN means not only listening. Painting,
 Singing etc. for all VIDYA SHRAVAN is must. SHRAVAN means the things accepted, experienced by all 5 DHYANEDRIYAS. BHAKTI SA ANUBHAVHA.BHAKTI is created through
experiences. Those who know how to apply that in good ways only
can get that VIDYA.
2. KIIRTAN BHAKTI: KIIRTAN means describing. I should speak that VIDYA, remember HIS qualities. For example, when I am learning painting or singing,I should paint a picture or sing a song frequently, to make study of that art respectively.
3.VISHNUSMARAN:Whatever NAMSMARAN I have done should go to my memory.First I listen (SHRAVAN),second I remember (KIRTAN),and then third I should fix in memory and make that stable.
4.PADSAVAHAN: Till now I haven’t done any action. Now I should start bringing all that in my action. PADSAVAHN is an action. Not to only listen HARI’s qualities (GUN), and do Kirtan but to follow that in your behavior, in your life.
5. ARCHAN : Means not only Pooja. That doesn’t mean to throw only flowers on a book. To make that thing respectful with more PURE BHAV. To make that ART/VIDYA respected. ARCHAN means original point of behavior. To make SHUDH ACHARAN with POORNA BHAKTI and LOVE.
6.VANDAN: Means not only NAMSKAR.By using respected form of VIDYA whatever good, KALYANKARI, Useful, MANGALYA things I do are nothing but PARMESHWAR and realizing this to make VANDAN or NAMSKAR. All that success is not mine but of my PARMESHWAR. I am not great. When I say I am great – here journey towards
BHAKTI is stopped and AHAMKAR (Pride) comes.I make NAMSKAR to SWAMI of that VIDYAand MANGALYA (PURITY).
I should always be polite.There should not be any pride for greatness I have received. If a doctor is great and expert in diagnosis, but he is proud then there is no use of his medical VIDYA to world.VANDAN teaches you politeness. The original VIDYA is very great than what Vidya I have learnt. I have to learn more about that and I have to travel the whole world for that.When I do ARCHAN I start realizing importance of VANDAN, so they come together
7.DASYA: An example is HANUMAN. DASYA Bhakti means not becoming slave or servant. Once HANUMAN explained LAKSHMAN what HE is? HANUMAN said-
i) DEHBHAVO TAV DASOSMI (I am HIS (RAMA’S) DAS on body form).
ii) MANOBHAVE TAV ANSHOSMI (on emotions level I am HIS fraction –ANSH)
iii) ATMBHAVANE MECH RAM AAHE (on ATMA level I am RAM only)
Every devotee should have this feeling. I use this relation with physical sense only. I should have feeling that I am DAS of this VIDYA and I am not SWAMI of this VIDYA. With this VIDYA I will serve for others.VIDYECHA PRAVAH-This flow of VIDYA is FLOW of MADHAV.In Marathi there is one saying that TALE RAKHI TO PANI CHAKHI (who guards the pond will surely have taste of that pond’s water) But for that I have to become DAS of this VIDYA only. VIDYECHA MALAK means SWAMI of VIDYA is ONLY PARMATMA.HE is owner of the flow of that VIDYA. Every man has got right to use this flow of VIDYA. Realize that this flow is of PARMESHWAR and I will use that for benefit of all HIS Children.
8. SAKHYA BHAKTI: This is very beautiful and PURE.
ARJUNA has SAKHYA BHAKTI with LORD KRISHNA.SAKHA means friend. SAKHA – He is the one who always walk with you. This is relation of MIND and BUDHI. When I use this VIDYA and make DASYA BHAKTI and make every opportunity given to me as golden opportunity then it becomes SAKHYA BHAKTI.
BAPU narrated one event that once HE went to a shopkeeper. He used to close the shop by 8.30 p.m.That shopkeeper denied giving any thing, as that was closing time. After some days shopkeeper’s son went to BAPU asking for medicine for shopkeeper at closing time of dispensary. BAPU denied giving medicine. BAPU told this shows how we expect from DOCTOR to behave with us and how we behave with him. I have no responsibility towards any one of society. Doctor is responsible for offering hisservice for better of society any time. Politician has same responsibility.
But we don’t want to take that responsibility on our shoulders.This shows how weuse that VIDYA.Normally medical camps are held for free checkups of poor and needy people. Here well known doctors come to offer their services. Hardly few are bothered about doctor who is he? Why he is doing that? Only those who ware batch of organizer are benefited. Many people come asking for donation to different festivals like GANAPATI, NAVRATRA, and AMBEDKAR –JAYANTI etc. And we think WHERE THIS MADHAV has gone? (GELA MADHAV KUNIKADE)
Why these things happen? We use this VIDYA to trouble others.NAVVIDHA BHAKTI removes all bad qualities from me. SKHYA BHAKTI teaches me – 
a)Not to use VIDYA for bad things.
b)To see that VIDYA should develop, progress and gets spread up.(VADH AND PRASAR)
9.AATMANIVEDAN: This is complete dedication to that VIDYA (SAMARPAN).I am not separate from that VIDYA. DOCTOR is always DOCTOR for all 24 hours. We are different at home and at office. But we should remember we are citizens of our country for all 24 hours, we are servants of DHARMA for all 24 hours.
India got independence in 1947. In 1948 in every lane and every road flag was hoisted. But after that importance reduced. Now there is no attraction for this independence. We never realized what difference we have achieved after independence. The generation, which was present, that time (1947) asks what benefit
they have got? Who has got freedom and benefit can’t tell what benefits they have achieved. Those who are corrupt or most helpless (LACHAR) can’t tell directly what they have achieved? So what is benefit of INDEPENDENCE?
When a common man goes to a builder, he asks for 60% white money and 40% black money. Those who have got only hard earned money don’t know from where to get this black money.So forcibly they have to use their white money as black.So people don’t know why they should make celebrations of Independence. These changes are beyond words. So no one gets that joy which comes from your inner heart.
On 1st August we celebrate LOKMANYA TILAK PUNYATITHI.Only one story of groundnuts eaten and covers were not thrown is repeated by students for elocution competitions. We know only one sentence about TILAK.
SVATARNTYA HA MAZHA JANMASIDDHA HAKKA AAHE ANI TO ME MILAVANARACH. 

We never take trouble to read Tilak’s CHARITRA and understand his life.
Only RISHI follow that VIDYA their whole life.RISHI is the only one expression of this SATYAROOP VIDYA. Europe’s progress was due to many RISHIs of this type.
SOCRATES was asked to drink a glass of poison. His followers made a plan to make his escape one night before. But he refused and told that his death can do that thing which by living he can’t achieve.In EUROPE at ENGLAND many people were burnt alive, because they refused to accept DHARMA that was already established
there. 
We see the richness of AMERICA,but we never see history and reasons beyond that.
RISHI means not a person wearing saffron clothes.We have used them for our benefits. A great RISHI AGASTYA (AGASTI) was a best engineer who invented an AEROPLANE.YASK was a famous Mathematician who told that earth is a sphere.  He also invented CUBEROOT.This type of RISHI was present in INDIA. But today
there is scarcity of these RISHI.While doing this journey RISHI gets such a powerthat he is never scared from any thing.Thus whole society makes progress following that RISHI. I have to utilize these NAVVIDHA BHAKTI in my life so as to become BHAKT – DEVOTEE- SHISHYA (FOLLOWER) – RISHI. 
MADHAV is that PARMESHWAR, who belongs HARIVIDYA. To achieve HIM I have to cross these 9 steps, which are also necessary in my life even though I accept EXISTENCE OF PARMESHWAR or not. My power is less, while HIS power is great. I will get HIM with HIS BHAKTI. So I will do that to get HIM, I will chant HIS NAM.
There is a wide and deep valley between number 99 and 100. The distance between 99 and 100 is much more than distance between 1 to 99.This distance between 99 and 100 is AATMANIVEDAN. To cross this I have to follow NAVVIDHA BHAKTI PATH. These 9steps of VIDYA are NAVRATRA actually. These are 9 nights of that GODDESS.We play GARABA / DANDIYA for whole night. The purpose is different than BHAKTI, which is only entertainment. That’s why after NAVRATRA BAPU (I) gets many wedding invitations.
The actual purpose is to remain awake for one whole night till BRAHMA MUHURTA to follow one side of this   NAVVIDHA BHAKTI PATH. Then GODDESS will be pleased.
Dancing, singing is not bad. Do that with devotion for GODDESS in mind. We never do with this spirit of good aim of devotion. I have to decide whether I should buy a ticket of plane or a bullock cart for my journey. But the vehicle depends upon where I have to go and by which way. I have to go to achieve ANAND, so to get it I have to go by these 9 steps.
There are a lot many things hidden in this MADHAV NAM. HE is eager to give me his power, which is related with every breath of my life. But I have to achieve that.